Nevenfuncties


Wie geen functie heeft, kan eigenlijk ook geen nevenfuncties hebben - toch hebben sommige bezigheden wel het karakter van een nevenfunctie.


Lid Raad van Advies Bits of Freedom

´Privacy en communicatievrijheid zijn twee grondrechten die onmisbaar zijn voor je eigen ontplooiing, voor technologische innovatie en de rechtsstaat. Bits of Freedom is een invloedrijke burgerrechtenbeweging. We zorgen dat overheid en bedrijfsleven slecht beleid terugdraaien en goed beleid invoeren.´
( bof.nl )

Lid Raad van Advies Stichting ZorgVeilig.nl

´Hoe komt patiëntveilig denken en handelen tussen de oren? Hoe blijft veiligheid hoog op de dagelijkse agenda? PatientVeilig.nl wil daarin een belangrijke informatieve rol spelen door de aanwezige kennis en ervaringen met dit onderwerp te delen. Onafhankelijk en kritisch, maar met zorg. Dus niet door de schuldvraag centraal te stellen, maar door inzicht te geven en concrete oplossingen te beschrijven.´
( zorgveilig.nl )

Lid redactieadviesraad Nexus

`Het Nexus Instituut bestudeert het Europese cultuurgoed in zijn kunstzinnige, levensbeschouwelijke en filosofische samenhang om zo inzicht te bieden in eigentijdse vragen en uitdagend vorm te geven aan het cultuurkritische debat.´
Het tijdschrift Nexus wordt uitgegeven door het Nexus Instituut en verschijnt drie maal per jaar in boekvorm.
( nexus-instituut.nl )

In het verleden o.a.:

Lid bestuur Stichting entoen.nu
´De stichting heeft ten doel het bevorderen van het gedachtegoed van de door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestelde commissie ´Ontwikkeling Nederlandse Canon.´
( entoen.nu )

Lid redactie essayreeks ´Over de roman´
Essays van Nederlandstalige romanschrijvers over de roman; doel is een fundamenteel debat over de roman op gang te brengen.
Vier delen zijn verschenen. Kruis en Kraai van A.F.Th. van der Heijden; Het geluk van de eenzaamheid van Connie Palmen; Echt Zien van Bas Heijne; De hele wereld van Marcel Möring.

Lid Algemeen Bestuur Stichting Praemium Erasmianum
Lid redactie Academische Boeken Gids
lid jury P.C Hooftprijs (prijs toegekend aan Arthur Lehning), lid jury Multatuliprijs (prijs toegekend aan Marie Kessels), lid jury VSB poëzie-prijs (prijs toegekend aan Mustafa Stitou), lid jury Anna Bijnsprijs (prijs toegekend aan de roman ´Witte liefde´ van Wanda Reisel), lid redactieraad De Revisor.