werkzaamheden


2017

 • verschijnen roman Klont
 • lezingen over data, waaronder de Godwinlezing , presentaties voor CIONET, festivals, workshops
 • wekelijkse column opiniepagina NRC/Handelsblad (dinsdag)
 • nevenfuncties
 • onder de nevenbezigheden sinds kort ook het ambassadeurschap van een campagne rondom SyRI:
  een coalitie van Nederlandse NGO´s start eind 2017 een rechtszaak tegen het risicoprofileringssysteem SyRI. Parallel aan de rechtszaak wordt een bewustwordingscampagne gelanceerd; ik heb me daarbij aangesloten als ambassadeur. Vind hier meer informatie .



2016 en 2015


 • lezingen over digitalisering en datasturing
 • verder grotendeels afwezig in verband met het leven


2014

 • bijdrage van DEGAS aan het project Consistent Maatwerk, handreikingen voor dossieroverstijgend risico- en veiligheidsbeleid van de WRR; hier te vinden
 • Kousbroeklezing, zie verkorte versie
 • Bijdrage aan denktanks; lezingen




De Maakbare Man
Notities over transsexualiteit

2013

Verschenen: De maakbare man, Uitgeverij Prometheus


 • Lid zelfstandig adviescollege DEGAS en De Radiokamer
 • Lid commissie Gedragscode Behoorlijk Bestuur Semipublieke Sector, die in september haar rapport Een lastig gesprek publiceerde


2012

 • Essay Waarom burgers risico´s accepteren en waarom politici daarover zwijgen, Michel van Eeten, Liesbeth Noordegraaf-Eelens, Jony Ferket en M. Februari
 • Citybook over Turnhout, in opdracht van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Samen met Benno Baksteen: ´Veiligheid als deel van het geheel´, in: Ruimtelijke veiligheid en Risicobeleid, Vakblad voor externe - en fysieke veiligheid, risicobeleid, en risicocommunicatie, jaargang 3, nr. 6/7, februari 2012, pp 10-16
 • Lezingen over kunstbeleid, rechtstatelijkheid, risico en veiligheid



Ons Soort Mensen

2011

Verschenen: Ons soort mensen, gebundelde columns.
Recensies hier.

 • Lid adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS (sinds 2007)
 • Tekstbijdrage aan de voorstelling Wat Is het Nu van theatergezelschap mugmetdegoudentand
 • Lezingen; over o.a. de verantwoordingsplicht in het kunstbeleid, morele overtuiging, het belang van de vrijwilliger
 • Medewerking aan het opstellen van een gedragscode voor de commissies van toezicht verbonden aan penitentiaire inrichtingen.
 • Publicaties, o.a. ´Het ongelijkheidsbeginsel garandeert gelijke toegang tot grondrechten´, bijdrage aan zomernummer Christen Democratische Verkenningen
 • Vertoning portretfilm M. Februari, De zichtbare denker, gemaakt door Frederieke Jochems.




2010

 • Column NRC/Handelsblad (vanaf augustus; tot die tijd column in de Volkskrant)
 • Diversen: lid reviewcommissie in het kader van de reflectie op het functioneren van de Nationale Ombudsman; deelname aan denktanks en debatten; literair werk
 • Lezingen dit jaar oa: Vereniging Gasturbine; Trendbureau Overijssel; Provinciale Staten van Noord-Holland (Willem Arondéuslezing 2010); Nederlandse School voor Openbaar Bestuur; Centre for Society and Genomics; lezingen over veiligheid


2009

 • Verspreide teksten. (Zie o.a. ´Roddelen over de burger´, een tekst over de betrouwbaarheid van instituties, op de pagina ´essays´ van deze website)
 • Lid van het Panel van Wijzen bij het opstellen van een Economische Agenda
 • Keynote speeches, bij bijeenkomsten variërend van het congres van de Vereniging Gemeente Secretarissen tot het Tweede Congres Nederlandse Literatuur
 • In het voorjaar: lezingen over de roman De literaire kring in oa Helmond, Bilthoven, Lelystad, Hilversum, Goirle, Twello, Veghel, Amstelveen.
 • Zaterdagse column de Volkskrant


2008


Vrij Nederland op zoek naar de intellectuele voorhoede

 • Verschijning heruitgave ´God, een collage´(bloemlezing literaire teksten over God)
 • Verhaal ´Razernij´, geschreven en ingesproken voor Radioboeken.eu
 • Lezingen over de roman ´De literaire kring´ in Tilburg, Bergen, Leiden, Eindhoven, Amersfoort, Rotterdam, Den Bosch, Voorburg, Geldrop, Maastricht, Haren (Gr.), Dordrecht, Rotterdam, Wierden, Purmerend, Goes, Zwolle, Roermond, Gouda, Breda, Amsterdam, Zevenaar.
 • Verschijning essay ´Variaties op de standaard´, uitgave van Forum Standaardisatie
 • Verspreide essays, waaronder een nawoord bij het verzameld werk van Kafka


2007

 • Verschijning ´De literaire kring´; lezingen bij boekhandels en bibliotheken
 • Essay geschreven in opdracht van GBO Overheid/Bureau Standaardisatie
 • Columns, lezingen, verspreide teksten


2005-2006

 • Lid van de `Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon´
  De commissie kreeg van de minister van OC&W opdracht om een ´canon van Nederland´ te ontwikkelen
 • Gastschrijverschap Rijks Universiteit Groningen: herfst 2006
 • Essays - onder andere:
  • Bijdrage aan de WRR-verkenning `Lerende Overheid´, verschenen herfst 2006
  • Inleiding voor een fotoboek over tederheid

 • Voordrachten en lezingen - een selectie:
  • Inleiding bij het symposium ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Radboudstichting
  • Multatulilezing Breda 2005 (met Job Cohen en Kader Abdolah)
  • Voordracht over zelfredzaamheid van de burger, Managementconferentie UWV
  • Inleiding voor het congres `Met ziel en zakelijkheid, De kracht van de manager in de keten van werk en inkomen´, het jaarlijks voorjaarscongres van Divosa
 • Wekelijkse column de Volkskrant
tekst © 1989-2017 Maxim Februari
Powered by Travel-n-Traffic
X
X