Werkzaamheden
2016 en 2017

 • wekelijkse column opiniepagina NRC/Handelsblad (dinsdag)
 • roman (in progressie)
 • nevenfuncties


  2015
 • wekelijkse column opiniepagina NRC/Handelsblad
 • wegens mantelzorg overige werkzaamheden tijdelijk stopgezet


  2014

  • bijdrage van DEGAS aan het project Consistent Maatwerk, handreikingen voor dossieroverstijgend risico- en veiligheidsbeleid van de WRR; hier te vinden
  • Bijdrage aan denktanks, o.a. de Expertisegroep Vermaatschappelijking van Analytics
  • Kousbroeklezing in april


  2013

  Verschenen: De maakbare man, Uitgeverij Prometheus  • Freelance filosoof
  • Lid zelfstandig adviescollege DEGAS en De Radiokamer
  • Lid commissie Gedragscode Behoorlijk Bestuur Semipublieke Sector, die in september haar rapport Een lastig gesprek publiceerde
  • Lezingen en discussies

  2012

  • Essay Waarom burgers risico´s accepteren en waarom politici daarover zwijgen, Michel van Eeten, Liesbeth Noordegraaf-Eelens, Jony Ferket en M. Februari
  • Citybook over Turnhout, in opdracht van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren
  • Samen met Benno Baksteen: ´Veiligheid als deel van het geheel´, in: Ruimtelijke veiligheid en Risicobeleid, Vakblad voor externe - en fysieke veiligheid, risicobeleid, en risicocommunicatie, jaargang 3, nr. 6/7, februari 2012, pp 10-16
  • Lezingen, over kunstbeleid, rechtstatelijkheid, risico en veiligheid


  2011

  • Verschijning Ons soort mensen, gebundelde columns. Recensies hier.  • Lid adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS (sinds 2007)
  • Tekstbijdrage aan de voorstelling Wat Is het Nu van theatergezelschap mugmetdegoudentand
  • Lezingen; over o.a. de verantwoordingsplicht in het kunstbeleid, morele overtuiging, het belang van de vrijwilliger
  • Medewerking aan het opstellen van een gedragscode voor de commissies van toezicht verbonden aan penitentiaire inrichtingen.
  • Publicaties, o.a. ´Het ongelijkheidsbeginsel garandeert gelijke toegang tot grondrechten´, bijdrage aan zomernummer Christen Democratische Verkenningen
  • Vertoning portretfilm Marjolijn Februari, De zichtbare denker, gemaakt door Frederieke Jochems.


  2010

  • Column NRC/Handelsblad (vanaf augustus; tot die tijd column in de Volkskrant)
  • Diversen: lid reviewcommissie in het kader van de reflectie op het functioneren van de Nationale Ombudsman; deelname aan denktanks en debatten; literair werk, nevenfuncties
  • Lezingen dit jaar oa: Vereniging Gasturbine; Trendbureau Overijssel; Provinciale Staten van Noord-Holland (Willem Arondéuslezing 2010); Nederlandse School voor Openbaar Bestuur; Centre for Society and Genomics; lezingen over veiligheid

  2009

  • Verspreide teksten. (Zie o.a. ´Roddelen over de burger´, een tekst over de betrouwbaarheid van instituties, op de pagina ´essays´ van deze website)
  • Lid van het Panel van Wijzen bij het opstellen van een Economische Agenda
  • Keynote speeches, bij bijeenkomsten variërend van het congres van de Vereniging Gemeente Secretarissen tot het Tweede Congres Nederlandse Literatuur
  • In het voorjaar: lezingen over de roman De literaire kring in oa Helmond, Bilthoven, Lelystad, Hilversum, Goirle, Twello, Veghel, Amstelveen.
  • Zaterdagse column de Volkskrant

  2008
   (Vrij Nederland op zoek naar de intellectuele voorhoede)

  • Verschijning heruitgave ´God, een collage´(bloemlezing literaire teksten over God)
  • Verhaal ´Razernij´, geschreven en ingesproken voor Radioboeken.eu
  • Lezingen over de roman ´De literaire kring´ in Tilburg, Bergen, Leiden, Eindhoven, Amersfoort, Rotterdam, Den Bosch, Voorburg, Geldrop, Maastricht, Haren (Gr.), Dordrecht, Rotterdam, Wierden, Purmerend, Goes, Zwolle, Roermond, Gouda, Breda, Amsterdam, Zevenaar.
  • Verschijning essay ´Variaties op de standaard´, uitgave van Forum Standaardisatie
  • Verspreide essays, waaronder een nawoord bij het verzameld werk van Kafka


  2007

  • Verschijning ´De literaire kring´; lezingen bij boekhandels en bibliotheken
  • Essay geschreven in opdracht van GBO Overheid/Bureau Standaardisatie
  • Columns, lezingen, verspreide teksten


  2005-2006


  • Lid van de `Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon´
   De commissie kreeg van de minister van OC&W opdracht om een ´canon van Nederland´ te ontwikkelen
  • Gastschrijverschap Rijks Universiteit Groningen: herfst 2006
  • Essays - onder andere:
  • Bijdrage aan de WRR-verkenning `Lerende Overheid´, verschenen herfst 2006
  • Inleiding voor een fotoboek over tederheid

  • Voordrachten en lezingen - een selectie:
  • Inleiding bij het symposium ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Radboudstichting
  • Multatulilezing Breda 2005 (met Job Cohen en Kader Abdolah)
  • Voordracht over zelfredzaamheid van de burger, Managementconferentie UWV
  • Inleiding voor het congres `Met ziel en zakelijkheid, De kracht van de manager in de keten van werk en inkomen´, het jaarlijks voorjaarscongres van Divosa
  • Wekelijkse column de Volkskrant