essays


Een kleine greep uit verspreide stukken en stukjes van de afgelopen jaren.


Turnhout, 2012, foto Maxim Februari


20172014

  Alfa, in: De Gids, nummer 3, jaargang 177, pp 3-7


2012

  Michel van Eeten, Liesbeth Noordegraaf-Eelens, Jony Ferket, M. Februari,
  Waarom burgers risico´s accepteren en waarom bestuurders dat niet zien
  (essay geschreven voor het interdepartementale programma Risico´s en verantwoordelijkheden, dat vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toewerkt naar een kabinetsvisie op de rol en verantwoordelijkheid van de overheid bij het omgaan met fysieke risico´s en incidenten. Het essay verschijnt in het najaar van 2012 als onderdeel van een bundel.)

  Veiligheid als deel van het geheel, in: Ruimtelijke veiligheid en Risicobeleid, Vakblad voor externe - en fysieke veiligheid, risicobeleid, en risicocommunicatie, jaargang 3, nr. 6/7, februari 2012, pp 10-16, geschreven met Benno Baksteen

  Adviezen uitgebracht door adviescollege DEGAS


2011

  Het ongelijkheidsbeginsel garandeert gelijke toegang tot grondrechten, in: Pieter Jan Dijkman e.a., De last van gelijkheid, Christen Democratische Verkenningen, zomer 2011, pp. 171-176

  Adviezen uitgebracht door adviescollege DEGAS


20102009

2008


2006

  De rapporterende burger
  in: P. Meurs e.a, Leren van de praktijk, Gebruik van lokale kennis en ervaring voor beleid, WRR Verkenningen 12, Amsterdam University Press, 2006


2005

  De voors en tegens van het lot
  in: H. Boutellier e.a., Leven in de risicosamenleving, Amsterdam University Press / Salomé, 2005
  het boek is in te zien via deze linkGlobalisation and human dignity
Sources and challenges in catholic social thought

2004

  A Better Life for All!
  in: W. van de Donk et al., Globalisation and Human Dignity, Damon, 2004


2000

  A joke about authorship
  in: A.Klukhuhn and T. Jaeger (eds.), Schrijvende denkers, De Arbeiderspers, 2000, pp. 227 - 240


1999

  De grenzen van het uitingsrecht
  in: de Volkskrant, 20 november 1999


1997

  Een onmogelijk gesprek
  interview in: A. Klukhuhn en T. Jaeger (red.) - Denkende schrijvers, Uitgeverij Bijleveld, 1997, pp. 147 - 161


1995

  Egg
  (ode aan Audrey Hepburn)
  in: De Revisor, themanummer over bewondering, 1995, pp.24 - 25


1994

  O Heden
  in: Een zegevierend moment, Zeventien epifanieën, Uitgeverij Perdu, 1994, pp. 20 - 21


1991

  Proeve van het niet-niet-bestaan
  in: Optima, 8e jaargang, nr.2, 1991, pp. 3 - 15


1990

  Over heksen, taart en God als persoon: affectie en cognitie in het strafrecht
  in: Filosofie & Praktijk, 11/2, juni 1990, pp. 75 - 84


(1990-1999: freelance medewerker diverse kranten en tijdschriften; besprekingen en beschouwingen over toneel, beeldende kunst en literatuur; o.a. in de Haagse Post, Vrij Nederland, NRC/ Handelsblad)
tekst © 1989-2024 Maxim Februari
Powered by Travel-n-Traffic
X
X