werkzaamheden
2018


Lezingen, advieswerk, in voor alles.


2017


2016 en 2015


 • lezingen over digitalisering en datasturing
 • verder grotendeels afwezig in verband met het leven

2014
 • Bijdrage van DEGAS aan het project Consistent Maatwerk, handreikingen voor dossieroverstijgend risico- en veiligheidsbeleid van de WRR. Hier te vinden .
De Maakbare Man
Notities over transsexualiteit

2013

Verschenen: De maakbare man, Uitgeverij Prometheus

Gebombardeerd tot transseksualiteit-aanspreekpunt.

 • Lid zelfstandig adviescollege DEGAS en De Radiokamer
 • Lid commissie Gedragscode Behoorlijk Bestuur Semipublieke Sector, die in september haar rapport Een lastig gesprek publiceerde


2012

 • Essay Waarom burgers risico´s accepteren en waarom politici daarover zwijgen, Michel van Eeten, Liesbeth Noordegraaf-Eelens, Jony Ferket en M. Februari
 • Citybook over Turnhout, in opdracht van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Samen met Benno Baksteen: ´Veiligheid als deel van het geheel´, in: Ruimtelijke veiligheid en Risicobeleid, Vakblad voor externe - en fysieke veiligheid, risicobeleid, en risicocommunicatie, jaargang 3, nr. 6/7, februari 2012, pp 10-16
 • Lezingen over kunstbeleid, rechtstatelijkheid, risico en veiligheidOns Soort Mensen

2011

Verschenen: Ons soort mensen, gebundelde columns.
Recensies hier.

 • Tekstbijdrage aan de voorstelling Wat Is het Nu van theatergezelschap mugmetdegoudentand
 • Lezingen; over o.a. de verantwoordingsplicht in het kunstbeleid, morele overtuiging, het belang van de vrijwilliger
 • Medewerking aan het opstellen van een gedragscode voor de commissies van toezicht verbonden aan penitentiaire inrichtingen.
 • Publicaties, o.a. ´Het ongelijkheidsbeginsel garandeert gelijke toegang tot grondrechten´, bijdrage aan zomernummer Christen Democratische Verkenningen
 • Vertoning portretfilm M. Februari, De zichtbare denker, gemaakt door Frederieke Jochems.
2010

 • Diversen: lid reviewcommissie in het kader van de reflectie op het functioneren van de Nationale Ombudsman
 • Lezingen oa: Vereniging Gasturbine; Trendbureau Overijssel; Provinciale Staten van Noord-Holland (Willem Arondéuslezing 2010); Nederlandse School voor Openbaar Bestuur; Centre for Society and Genomics; lezingen over veiligheid


2009

 • Verspreide teksten. (Zie o.a. ´Roddelen over de burger´, een tekst over de betrouwbaarheid van instituties, op de pagina ´essays´ van deze website)
 • Lid van het Panel van Wijzen bij het opstellen van een Economische Agenda
 • Keynote speeches, o.a. bij het congres van de Vereniging Gemeente Secretarissen en het Tweede Congres Nederlandse Literatuur
 • In het voorjaar: lezingen over De literaire kring


2008


Vrij Nederland op zoek naar de intellectuele voorhoede

 • Verschijning heruitgave ´God, een collage´(bloemlezing literaire teksten over God)
 • Verhaal Razernij, geschreven en ingesproken voor Radioboeken.eu
 • Lezingen over De literaire kring
 • Verschijning essay Variaties op de standaard, uitgave van Forum Standaardisatie
 • Verspreide essays, waaronder een nawoord bij het verzameld werk van Kafka


2007

 • Verschijning De literaire kring; lezingen bij boekhandels en bibliotheken
 • Essay geschreven in opdracht van GBO Overheid/Bureau Standaardisatie
 • Columns, lezingen, verspreide teksten


2005-2006


  Lid van de canoncommissie
  De `Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon´ kreeg van de minister van OC&W opdracht om - onder leiding van Frits van Oostrom - een canon van Nederland te ontwikkelen


 • Gastschrijverschap Rijks Universiteit Groningen: herfst 2006
 • Essays - onder andere:
  • Bijdrage aan de WRR-verkenning `Lerende Overheid´, verschenen herfst 2006
  • Inleiding voor een fotoboek over tederheid

 • Voordrachten en lezingen - een selectie:
  • Inleiding bij het symposium ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Radboudstichting
  • Multatulilezing Breda 2005 (met Job Cohen en Kader Abdolah)
  • Voordracht over zelfredzaamheid van de burger, Managementconferentie UWV
  • Inleiding voor het congres `Met ziel en zakelijkheid, De kracht van de manager in de keten van werk en inkomen´, het jaarlijks voorjaarscongres van Divosa

tekst © 1989-2018 Maxim Februari
Powered by Travel-n-Traffic
X
X