werkzaamheden2019


 • Zomergasten 18 augustus 2019.
  Voor een beschouwing zie bijvoorbeeld Hard Hoofd
 • Bundel De onbetrouwbare verteller
 • Kort zomerverhaal voor de Volkskrant
 • Column NRC Handelsblad
 • Lezingen, keynotes, panels, literaire bijeenkomsten, festivals
  Zoals: NWO , STRP, gastcolleges, Schuberts Winterreise , Sandberg Instituut, NSOB, Nationaal Netwerk Risicomanagement, De Balie, Festival Nieuwe Types, denkende cafés, Todays Art Festival, Festival Noorderlicht...
 • nevenfuncties2018 • lezingen, keynotes, advieswerk, literaire festivals, boekhandelgesprekken, gastcolleges, workshops, column NRC

  2017
  2016 en 2015


  • lezingen over digitalisering en datasturing

  2014


  • Kousbroeklezing -
   over mens en machine
   Uitgesproken op 11 april 2014
   (verkorte versie)

  • Bijdrage van DEGAS aan het project Consistent Maatwerk, handreikingen voor dossieroverstijgend risico- en veiligheidsbeleid van de WRR. Hier te vinden .  2013  De Maakbare Man
  Notities over transsexualiteit

  • Verschenen: De maakbare man, Uitgeverij Prometheus
   (Gebombardeerd tot transseksualiteit-aanspreekpunt.)
  • Lid zelfstandig adviescollege DEGAS en De Radiokamer
  • Lid commissie Gedragscode Behoorlijk Bestuur Semipublieke Sector, die in september haar rapport Een lastig gesprek publiceerde


  2012


  • Essay Waarom burgers risico´s accepteren en waarom politici daarover zwijgen, Michel van Eeten, Liesbeth Noordegraaf-Eelens, Jony Ferket en M. Februari
  • Citybook over Turnhout, in opdracht van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren
  • Samen met Benno Baksteen: ´Veiligheid als deel van het geheel´, in: Ruimtelijke veiligheid en Risicobeleid, Vakblad voor externe - en fysieke veiligheid, risicobeleid, en risicocommunicatie, jaargang 3, nr. 6/7, februari 2012, pp 10-16
  • Lezingen over kunstbeleid, rechtstatelijkheid, risico en veiligheid  2011

  Ons Soort Mensen


  2011


  • Verschenen: Ons soort mensen, gebundelde columns.
   Recensies hier.
  • Tekstbijdrage aan de voorstelling Wat Is het Nu van theatergezelschap mugmetdegoudentand
  • Medewerking aan het opstellen van een gedragscode voor de commissies van toezicht verbonden aan penitentiaire inrichtingen.
  • Publicaties, o.a. ´Het ongelijkheidsbeginsel garandeert gelijke toegang tot grondrechten´, bijdrage aan zomernummer Christen Democratische Verkenningen
  • Vertoning portretfilm M. Februari, De zichtbare denker, gemaakt door Frederieke Jochems.

  2010

  • Diversen: lid reviewcommissie in het kader van de reflectie op het functioneren van de Nationale Ombudsman
  • Lezingen oa: Vereniging Gasturbine; Trendbureau Overijssel; Provinciale Staten van Noord-Holland (Willem Arondéuslezing 2010); Nederlandse School voor Openbaar Bestuur; Centre for Society and Genomics; lezingen over veiligheid


  2009


  • Lid van het Panel van Wijzen bij het opstellen van een Economische Agenda
  • Verspreide teksten; keynote speeches, o.a. bij het congres van de Vereniging Gemeente Secretarissen en het Tweede Congres Nederlandse Literatuur
  • In het voorjaar: lezingen over De literaire kring


  2008


  Vrij Nederland op zoek naar de intellectuele voorhoede

  • Verschijning heruitgave ´God, een collage´(bloemlezing literaire teksten over God)
  • Verhaal Razernij, geschreven en ingesproken voor Radioboeken.eu
  • Lezingen over De literaire kring
  • Verschijning essay Variaties op de standaard, uitgave van Forum Standaardisatie
  • Verspreide essays, waaronder een nawoord bij het verzameld werk van Kafka


  2007

  • Verschijning De literaire kring; lezingen bij boekhandels en bibliotheken
  • Essay geschreven in opdracht van GBO Overheid/Bureau Standaardisatie
  • Columns, lezingen, verspreide teksten


  2005-2006


   Lid van de canoncommissie
   De `Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon´ kreeg van de minister van OC&W opdracht om - onder leiding van Frits van Oostrom - een canon van Nederland te ontwikkelen


  • Gastschrijverschap Rijks Universiteit Groningen: herfst 2006
  • Essays - onder andere:
   • Bijdrage aan de WRR-verkenning `Lerende Overheid´, verschenen herfst 2006
   • Inleiding voor een fotoboek over tederheid

  • Voordrachten en lezingen - een selectie:
   • Inleiding bij het symposium ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Radboudstichting
   • Multatulilezing Breda 2005 (met Job Cohen en Kader Abdolah)
   • Voordracht over zelfredzaamheid van de burger, Managementconferentie UWV
   • Inleiding voor het congres `Met ziel en zakelijkheid, De kracht van de manager in de keten van werk en inkomen´, het jaarlijks voorjaarscongres van Divosa

 • tekst © 1989-2019 Maxim Februari
  Powered by Travel-n-Traffic
  X
  X